IT-ressurser
inord.net/it

Lenker til ressurser om databasedrift generelt og om Oracle og MS SQL spesielt.

Lenker til dokumentasjon om drift av Microsoft SQL Server, Oracle-baser mv.

Active Directory

Applikasjon

Database

Klient

Nettverk

Oracle

Plattform

Script

SQL

ADO tilkoblinger til databaser

Erlandsen Data Consulting gir oss noen eksempler på hvordan man kan benytte ADO for å koble til noen av de vanligste datakildene. [Les mer]

ANALYZE Statement

ss64.com forklarer hvordan statistikker oppdateres. Analyze er i nyere versjoner av oracle-basemotorer erstattet med GATHER_SCHEMA_STATS. [Les mer]

Database Tools and Extensions for Visual Studio 20

"In this article you will see tools – rather, extensions or add-ons – that can be added to the Visual Studio 2019 IDE to improve your database experience irrespective of what database it is." Levert av databasejournal.com. [Les mer]

Drift av Oracle-databaser

Skal du eller drifter du Oracle-databaser finner du lenker til ressurser om drift av Oracle-baser her. [Les mer]

.

Drift av SQL Server

Skal du eller drifter du MS SQL-servere finner du lenker til ressurser om drift av MSSQL-server her. [Besøk]
Vipps Nord-Troms Web Om tjenesten - Om personvern
Nord-Troms Web © 1999-2023