IT-ressurser
inord.net/it

Hensyn og problemløsninger ved drift av Oracle-databaser

Lenker til dokumentasjon om drift av Oracle-databaser, hovedsakelig.

Active Directory

Applikasjon

Database

Klient

Nettverk

Oracle

Plattform

Script

SQL

Bøker om Oracle 9i

Stanford University gir oss oversikt over bøker om Oracle 9i. [Les mer]

DBID

Forskjellige måter for å finne DBID for en Oracle 10g-database. Fra bloggen "Oracle in World". [Les mer]

Rekompilere invalide skjema-objekter

ORACLE-BASE.com gir oss tips om script-løsninger for å rekompilere invalide skjema-objekter, som typisk kan oppstå ved oppgraderinger. [Les mer]

RMAN backup og recovery for noviser

"This is the final article of a three part series, introducing Oracles RMAN (Recovery MANager) backup and recovery tool to novice DBAs." Av OraFusion.com. [Les mer]

.

Sammenligning mellom Oracle og SQL Server

Artikkelen "A High Level Comparison Between Oracle and SQL Server - Part III" som er på engelsk, sammenligner Oracle og SQL Server. [Besøk]

Storage Top 10 Best Practices

Artikkel hos Microsoft Technet som beskriver beste praksis i forhold til "Storage"; IO, spindlere, design, plassering av loggfiler osv. [Besøk]

Om tjenesten - Om personvern
Nord-Troms Web © 1999-2024